Uw zoekresultaten

Juridische kennisgeving

Deze site behoort toe aan DECADE ORIGINAL INVEST Jacques de Lalaingstraat 49, 1040 Brussel België Website : https://homesforexpat.com E-mail :  Telefoonnummer: +32 472 33 66 99 / +32 2 375 21 03

1. Redacteur

Deze site is gepubliceerd door het bedrijf THREE DIGITAL DUDES Free Zone Entity – FZE , Bedrijf geregistreerd op BC 6010040 – Ajman UAE, LICENTIE NR. 29931 Directeur publicatie: Nils Gomez

2. Gastheer

Infomaniak: Zwitserland

3. Intellectuele eigendom

Alle grafische elementen, de structuur en meer in het algemeen de inhoud van de site www.homesforexpat.com zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het modellen- en modellenrecht. Elke persoon die inhoud of informatie die op de site wordt verspreid verzamelt of downloadt, heeft alleen het recht op privé, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik ervan. De reproductie van een pagina van de site in een omgeving buiten www.homesforexpat.com of het invoegen van een pagina die behoort tot www.homesforexpat.com in de pagina van een andere site is verboden. Evenzo is elke reproductie of weergave van de site, geheel of gedeeltelijk, verboden zonder de schriftelijke toestemming van Nils Gomez en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L. 335-2 en volgende van de Intellectual Property Code. De teksten, grafieken, tekeningen, logo’s en foto’s die op de site www.homesforexpat.com worden verspreid, mogen worden gereproduceerd op papier of elektronische media, op voorwaarde dat de naam en het adres van de site niet commercieel worden gebruikt. Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen vormt waarschijnlijk een inbreuk waarbij de auteur van de inbreuk burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Het creëren van een hyperlink naar de site www.homesforexpat.com kan alleen worden gedaan met toestemming van Nils Gomez , en op voorwaarde dat er bij internetgebruikers geen verwarring kan bestaan over de identiteit van de site of de bron van de informatie.

4. Verzameling van persoonsgegevens:

Het verzamelen van persoonlijke gegevens voor de diensten aangeboden door de site www.homesforexpat.com en de verwerking ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet “Informatique, Files et Libertés” van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten ervan. Het verzamelen van persoonlijke gegevens over gebruikers van de site www.homesforexpat.com heeft als voornaamste doel het identificeren van gebruikers voor het leveren van diensten en diensten die op de site worden aangeboden. In toepassing van de wet heeft elke persoon die persoonsgegevens heeft verstrekt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. U kunt te allen tijde verzoeken om dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met . Bezoekers van de site worden geïnformeerd dat HOMES FOR EXPAT voor het browsen op de site www.homesforexpat.com een beroep kan doen op het automatisch verzamelen van bepaalde informatie met betrekking tot gebruikers die cookies gebruiken. Indien de gebruiker van de site het gebruik van cookies door www.homesforexpat.com niet wenst, kan hij de activering van cookies weigeren via de opties aangeboden door zijn internetbrowser. Als de gebruiker om technische redenen cookies in zijn browser deactiveert, zijn bepaalde diensten die op de site www.homesforexpat.com worden aangeboden mogelijk niet toegankelijk voor hem.

Vergelijk aanbiedingen